Privacyverklaring

Circalex houdt zich bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Deze pagina is bedoeld om gebruikers van onze diensten te informeren over ons beleid rond het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze diensten ga je er mee akkoord dat wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, in lijn met deze privacyverklaring. De persoonsgegevens die we verzamelen worden gebruikt voor het kunnen leveren en verbeteren van onze dienstverlening. Wij zullen geen persoonsgegevens delen met derden buiten de in deze privacyverklaring aangegeven kaders.

Verzameling en gebruik

Om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, kunnen we vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonsgegevens. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen, je naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, werkgever. Deze gegevens worden gebruikt om gebruikers te kunnen herkennen of om contact op te kunnen nemen met deze persoon.

Openbare registers

Onze dienstverlening is in grote mate gebaseerd op openbare registers, gepubliceerd door verschillende rechtbanken,gerechtshoven en andere publieke en bijzondere instanties. Een voorbeeld hiervan zijn de registers gepubliceerd op de website van De Rechtspraak (https://www.rechtspraak.nl). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de publicatie, anonimisering of betrouwbaarheid van deze openbare registers. Voor informatie afkomstig uit deze openbare registers raden wij aan de privacyverklaring van het relevante register te raadplegen.

Wij streven er naar een zo volledig en actueel mogelijk beeld van deze openbare registers te weergeven, maar door technische beperkingen is het mogelijk dat onze data niet altijd 100% actueel is. Mocht blijken dat bepaalde informatie die in de openbare registers reeds is bijgewerkt of verwijderd nog foutief in onze systemen staat, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Logdata

Bij elk gebruik van onze dienstverlening verzamelen wij logdata die de browser van de gebruiker naar onze website stuurt. Deze logdata kan informatie over jouw computer omvatten zoals het IP-adres, browserversie, welke pagina je bezoekt op welke dag en welk tijdstip, en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door die informatie bevatten over de gebruiker van een website. Deze informatie wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker.

Deze website gebruikt alleen functionele cookies, die essentiëel zijn om bepaalde functionaliteit van onze dienstverlening te kunnen aanbieden. We gebruiken geen cookies voor analyse- of marketingdoeleinden. Als je er voor kiest om vanuit de browser onze cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat sommige onderdelen van onze dienstverlening niet goed meer zal werken.

Externe dienstverleners

Voor sommige van onze diensten maken we gebruik van externe dienstverleners. Dit kunnen bedrijven of individuen zijn die ingeschakeld worden om de volgende redenen:

  • Om onze dienstverlening te faciliteren;
  • Om aspecten van onze dienstverlening te kunnen aanbieden uit onze naam;
  • Om ons te helpen analyseren hoe onze diensten gebruikt worden.

Indien het voor de door de externe dienstverlener geleverde dienst relevant is, kunnen wij persoonsgegevens delen met deze derde partijen. Deze derde partijen zijn er aan gebonden deze persoonsgegevens alleen te gebruiken binnen de kaders van de door de derde partij geleverde dienst, en niet voor andere doeleinden.

Veiligheid

We waarderen het vertrouwen dat u als gebruiker ons geeft. Ons streven is om alle persoonsgegevens zo goed te beveiligen als vanuit commercieel oogpunt realistisch is. Geen enkele methode van electronische communicatie en opslag is echter 100% waterdicht. Zodoende kunnen wij geen absolute veiligheid of beschikbaarheid garanderen.

Verwijzingen naar andere sites

Onze diensten kunnen linken naar sites van derden. Mocht je op een dergelijke externe link klikken, dan wordt je naar die site doorverwezen. We raden aan de privacyverklaring van deze websites raad te plegen. Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid of accuraatheid van deze externe websites.

Wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Circalex verwerkt. Om te zorgen dat onze privacyverklaring actueel blijft zullen we deze pagina met enige regelmaat nalopen en zo nodig bijwerken. De huidige versie is gepubliceerd op 23 juni 2021.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of door een e-mail te sturen naar privacy@circalex.com.

Circalex is een onderneming geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82949697 en gevestigd aan de Dotterbloemkreek 32, 2353 JC Leiderdorp.